Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023-2025

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2023-2025

Ngày 16/6/2023, UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về Phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm; với một số nội dung chính như sau:

Nhìn vào thành công của giai đoạn đầu tiên, tỉnh ta đã nhận ra tầm quan trọng và tiềm năng phát triển của Chương trình OCOP. Do đó, việc xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo, từ năm 2023 đến năm 2025, là một bước nâng tầm trong việc tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Với mục tiêu tổng quát được Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hoá, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP không chỉ tạo ra sự cạnh tranh và sự khác biệt về chất lượng sản phẩm, mà còn đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy trong việc xác định giá trị của từng sản phẩm giúp người tiêu dùng có thể nhận biết, lựa chọn những sản phẩm chất lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nông thôn, tạo động lực cho người sản xuất cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đổi mới cách đánh giá sản phẩm OCOP của Bình Định
Đổi mới cách đánh giá sản phẩm OCOP của Bình Định

Ngày 16/6/2023, UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về Phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm; với một số nội dung chính như sau:
1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình OCOP đến cuối năm 2022: Toàn tỉnh có 217 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó: có 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 34 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 177 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Cách Bình Định đưa các sản phẩm OCOP 'bay xa'
Cách Bình Định đưa các sản phẩm OCOP ‘bay xa’

2. Xác định các khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện Chương trình OCOP và nguyên nhân, như:
– Quá trình nhận thức và sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương còn chậm, chưa xác định rõ được vai trò và vị trí của Chương trình OCOP trong phát triển kinh tế địa phương.
– Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Chương trình OCOP còn chưa chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả chưa cao.
– Sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đa phần là nhóm sản phẩm có quy mô nhỏ, đa dạng về chủng loại, có tính chuyên biệt cao nên khả năng mở rộng quy mô hạn chế, khó đáp ứng được các đơn hàng lớn và liên tục; việc áp dụng công nghệ, máy móc vào sản xuất, chế biến gặp nhiều khó khăn;…
– Chủ thể OCOP chủ yếu là các Hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất nhỏ, nhiều chủ thể ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, năng lực sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế…

Bình Định hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP
Bình Định hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

– Định hướng phát triển sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu, đặc biệt là bảo tồn và phát triển vùng nguyên liệu đặc trưng, truyền thống ở nhiều địa phương còn chưa được quan tâm, chưa có chính sách, giải pháp phù hợp.
3. Qua đó, đề ra mục tiêu thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2023-2025, như sau:
3.1. Tiếp tục củng cố, chuẩn hoá, hoàn thiện và phát triển 217 sản phẩm OCOP của tỉnh đã được công nhận giai đoạn 2018-2022; trong đó, củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn;
3.2. Dự kiến giai đoạn 2023-2025, phát triển công nhận khoảng 250 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên;
3.3. Củng cố, phát triển các tổ chức kinh tế tham gia OCOP; đặc biệt là Hợp tác xã, Tổ hợp tác phát triển sản phẩm OCOP. Phấn đấu có ít nhất 40% chủ thể OCOP là Hợp tác xã, Tổ hợp tác;
3.4. Có ít nhất 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống;
3.5. Xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu nông sản đặc trưng gắn với sản phẩm OCOP của tỉnh;
3.6. Hình thành và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP đặc trưng, lợi thế của các địa phương;
3.7. Có ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử,…); phấn đấu có 01 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh.
4. Cùng với đó là 7 nhiệm vụ phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025, đó là:
4.1. Củng cố, phát triển các tổ chức kinh tế, đặc biệt là Hợp tác xã, Tổ hợp tác có sản phẩm OCOP;
4.2. Xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu nông sản đặc trưng gắn với sản phẩm OCOP;
4.3. Hình thành và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP;
4.4. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP;
4.5. Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP;
4.6. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu/phần mềm quản lý chương trình OCOP;
4.7. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về sản phẩm OCOP; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình OCOP./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

❌ CÔNG TY CP IPP SACHI – CHUYÊN SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI SỈ LẺ BÁNH TRÁNG SACHI TRÊN TOÀN QUỐC❌
📞 Liên hệ: 0944.665.375 – 0856.665.375
👉 Link shopee: https://shopee.vn/sachi665375
👉 Link sendo: https://www.sendo.vn/shop/banh-trang-sachi
👉 Link Lazada: https://www.lazada.vn/shop/banh-trang-sachi-viet-nam
👉 Link Tiki : https://tiki.vn/cua-hang/banh-trang-sa chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *