Quận Hoàn Kiếm: 18 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP từ 3 sao đến 4 sao

Quận Hoàn Kiếm: 18 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP từ 3 sao đến 4 sao
Sáng 27/10, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quận năm 2023. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Lê Anh Thư, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quận chủ trì hội nghị.
Quận Hoàn Kiếm: 18 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP từ 3 sao đến 4 sao
Toàn cảnh hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quận Hoàn Kiếm năm 2023

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quận tổ chức chấm điểm cho 18 sản phẩm gồm 03 sản phẩm là các loại bánh thuộc các nhóm sản phẩm “Chế biến từ thịt, thủy sản ,sữa và các sản phẩm từ mật ong, mật khác và nông sản thực phẩm khác” của Hộ kinh doanh Giò chả Ước Lễ Thủy Hùng số 559 Đường Hồng Hà , phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm và 15 sản phẩm thuộc nhóm “Đồ ăn nhanh, Sản phẩm trà từ thực vật khác và Chế biến từ thịt, thủy sản ,sữa và các sản phẩm từ mật ong, mật khác và nông sản thực phẩm khác ” của Công ty TNHH hai thành viên Thực phẩm Lý tưởng Việt Nam số 915 Đường Hồng Hà , phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Quận Hoàn Kiếm: 18 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP từ 3 sao đến 4 sao
Sản phẩm giò chả Ước lễ tại Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quận Hoàn Kiếm năm 2023

Phát biểu tại hội nghị bà Lê Anh Thư, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quận chủ trì hội nghị cho biết: “Triển khai Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 08/02/2023 về việc triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) quận Hoàn Kiếm năm 2023. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của quận, UBND quận đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban ngành quận và UBND các phường làm tốt công tác rà soát thống kê, tuyên truyền và hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm đăng ký dự thi chương trình OCOP năm 2023. Qua đó, nhiều cá nhân, tổ chức đã liên hệ với các phòng, ban ngành, UBND các phường để tìm hiểu và đề nghị được hướng dẫn đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.”.

Quận Hoàn Kiếm: 18 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP từ 3 sao đến 4 sao
Sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP quận Hoàn Kiếm năm 2023

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của quận, UBND quận đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành của quận và UBND các phường làm tốt công tác rà soát thống kê, tuyên truyền và hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm đăng ký dự thi Chương trình OCOP năm 2023. Qua đó, nhiều cá nhân, tổ chức đã liên hệ với các phòng, ban, ngành, UBND các phường để tìm hiểu, đề nghị được hướng dẫn đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Qua đánh giá, sẽ lựa chọn những sản phẩm mang tính đặc trưng, lợi thế của quận, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước và là tiền đề cho việc phát triển nhiều sản phẩm OCOP của quận trong thời gian tới.

Tại buổi thẩm định đã đánh giá: đã có 13 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP từ 3 sao (quận Hoàn Kiếm sẽ ra quyết định công nhận) và 5 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP 4 sao (quận Hoàn Kiếm sẽ gửi hồ sơ để Thành phố Hà Nội xem xét theo quy định).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *