Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2023

KẸO DỪA SÁP VICOSAP – NGỌT NGÀO HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG

ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG||OCOP247.VN 𝐊ẹo dừa Vicosap – Ngọt ngào hương vị quê hương 💥...

KẸO NOUGAT OCOP 4 SAO – NAFOVI

ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG||OCOP247.VN 𝐊𝐄̣𝐎 𝐍𝐎𝐔𝐆𝐀𝐓 𝐎𝐂𝐎𝐏 𝟒 𝐒𝐀𝐎 – 𝐍𝐀𝐅𝐎𝐕𝐈 𝑲𝒆̣𝒐 𝑵𝒐𝒖𝒈𝒂𝒕  – 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏...

NANO NẤM CHAGA – KIM CƯƠNG ĐEN CỦA RỪNG XANH

ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG||OCOP247.VN 𝐍𝐚𝐧𝐨 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐂𝐡𝐚𝐠𝐚 – 𝐊𝐢𝐦 𝐜𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐞𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐫𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐚𝐧𝐡 “𝐵𝑎́𝑛ℎ...

RƯỢU THỐT NỐT AN GIANG – BỘ QUÀ TÂM GIAO

ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG||OCOP247.VN 𝐑𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐭𝐡𝐨̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐭 𝐀𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 – 𝐁𝐨̣̂ 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̂𝐦 𝐠𝐢𝐚𝐨 “...

TRÀ QUẢ CÀ PHÊ SƠN LA – HƯƠNG TRÀ MỚI

ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG||OCOP247.VN Trà quả cà phê Sơn La – Hương trà mới 💢...

TRÀ THẢO DƯỢC GIẢO CÔ LAM NÚI ĐÁ – THỨC UỐNG CHO NGÀY HÈ OI BỨC

ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG||OCOP247.VN 𝗧𝗿𝗮̀ 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗱𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗴𝗶𝗮̉𝗼 𝗖𝗼̂̉ 𝗟𝗮𝗺 𝗻𝘂́𝗶 đ𝗮́ – 𝗧𝗵𝘂̛́𝗰 𝘂𝗼̂́𝗻𝗴...

TINH NGHỆ NGUYÊN CHẤT

ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG||OCOP247.VN 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 – 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐝𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 ‘𝑇ℎ𝑎́𝑛𝑔 4...

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI KHÔNG VỎ

ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG||OCOP247.VN 𝐇𝐚̣𝐭 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐨̉ – 𝐓𝐡𝐨̛𝐦 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐤𝐡𝐨́ 𝐜𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠...

TRÀ SÂM SAPONIN – QUÀ TẶNG CHO SỨC KHỎE

ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG||OCOP247.VN 𝗧𝗿𝗮̀ 𝘀𝐚̂𝗺 𝗦𝗮𝗽𝗼𝗻𝗶𝗻 – 𝗤𝘂𝗮̀ 𝘁𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝘀𝘂̛́𝗰 𝗸𝗵𝗼̉𝗲 𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑎̣𝑐...

HỘP SƠN MÀI – TỨ ĐẠI DANH TRÀ

ĐẶC SẢN QUÊ HƯƠNG||OCOP247.VN 🎵𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔 🗣️𝐵𝑜̛́ 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑜̛𝑖… 𝐇𝐨̣̂𝐩...