Sản phẩm OCOP góp phần phát triển kinh tế địa phương

Những năm qua, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tỉnh Bình Định triển khai mạnh mẽ, các địa phương đang tích cực vận động các cơ sở sản xuất hưởng ứng, tham gia. Nhờ vậy, các sản phẩm nông nghiệp, truyền thống đã đem đến niềm tin cho người tiêu dùng, qua đó giúp cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, tăng thu nhập góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Đến nay, toàn tỉnh có 136 tổ chức kinh tế (chủ thể) tham gia chương trình OCOP, trong đó có 114 tổ chức kinh tế với 133 sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, cụ thể có 6 sản phẩm đạt hạng tiềm năng 5 sao, 14 sản phẩm 4 sao và 113 sản phẩm 3 sao. Kết quả đó cho thấy sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc hướng dẫn, triển khai chương trình và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất.

Điều đáng ghi nhận là nhiều sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao đang được các chủ thể tiếp tục đăng ký lên 4 sao bằng cách thay đổi phương thức sản xuất để nâng cao chất lượng, tạo mẫu mã đẹp, bắt mắt đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Nhận thấy nhiều thuận lợi khi tham gia chương trình OCOP, từ đầu năm đến nay, nhiều cơ sở sản xuất đã đăng ký tham gia đánh giá phân hạng sao OCOP cấp địa phương như TP Quy Nhơn, huyện Hoài Ân, TX An Nhơn.

Chương trình OCOP được triển khai đã tạo động lực để các chủ thể không ngừng nâng cao chất lượng, áp dụng kỹ thuật, thay đổi mẫu mã, tiếp cận thị trường mới, đồng thời cũng là cơ hội để các chủ thể liên kết, hợp tác sản xuất cho ra nhiều sản phẩm có chất lượng, phù hợp nhu cầu người tiêu dùng.

PHAN TUẤN (thực hiện)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *