An Lão phát triển cây ăn quả cam sành

Với lợi thế khí hậu, đất đai phù hợp, mấy năm gần đây, huyện An Lão chú trọng phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân, tạo động lực thúc đẩy chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện An Lão chú trọng từng lĩnh vực, trong đó, đối với ngành trồng trọt là đẩy mạnh phát triển cây ăn quả, nâng cao giá trị sản phẩm cây ăn quả trên cơ sở phát huy lợi thế từng địa phương. Những loại cây ăn quả mà huyện An Lão tập trung phát triển gồm: Cam sành, cam xoàn, quýt đường, bưởi da xanh, bơ buk, chuối, thơm, sầu riêng… Đến nay, điều đáng mừng là cả về diện tích, năng suất và sản lượng các loại cây đều tăng, việc trồng cây ăn quả đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo ở địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, huyện hỗ trợ thực hiện được 5 ha cây quýt đường ở xã An Hòa; 79,5 ha bưởi da xanh ở An Hòa, An Tân, An Toàn; 26 ha cam ở An Toàn, An Hòa; 12,13 ha bơ, 11,5 ha sầu riêng ở An Hòa, thị trấn An Lão… Từ chỗ gần như không có vườn cây ăn quả tập trung, chỉ sau một thời gian ngắn, An Lão có tới gần 145 ha cây ăn quả. Để tăng giá trị kinh tế, huyện chú trọng hướng dẫn, vận động người dân phát triển theo hướng đầu tư quy trình công nghệ chăm sóc, cải tạo thay thế những diện tích cây ăn quả đã già cỗi, diện tích đồi dốc để xây dựng các vùng sản xuất cây ăn quả theo quy trình an toàn hữu cơ.

Ông Đỗ Đình Biểu, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện An Lão, cho biết: Huyện đã thực hiện đạt hiệu quả cao chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân mở rộng diện tích các mô hình, đề án phát triển cây ăn quả, hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Cụ thể, từ đầu năm 2019 đến nay, UBND huyện đã chi hơn 491 triệu đồng để mua cây giống cấp miễn phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả; hỗ trợ 50% chi phí phân bón, 100% thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân trồng mới cây ăn quả.

Một số hộ dân đã thu hoạch lứa đầu cho biết, đối với cam sành, sau 4 năm trồng, chăm sóc đúng quy trình, cây sẽ cho khoảng 90 tạ/ha, lãi khoảng 50 triệu đồng/ha/năm; năm tiếp theo sẽ lên khoảng 120 triệu đồng/ha/năm. Với cây quýt đường từ năm thứ 3 trở đi, ước tính năng suất khoảng 67 tạ/ha, lãi hơn 100 triệu đồng/ha/năm.

Nhờ trồng cây ăn quả, chỉ trong chừng 3 năm gần đây, nhiều hộ ở huyện An Lão không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hộ khá. Điển hình như hộ ông Lê Văn Năng (ở xã An Toàn), có vườn cây ăn quả hơn 5 ha chủ yếu trồng cam sành, bưởi da xanh, đu đủ… Từ chỗ kinh tế chật vật, nay ông đã xây dựng nhà ở khang trang, sản phẩm cam sành của vườn nhà ông được UBND tỉnh công nhận sản phẩm đạt hạng 3 sao thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Hoặc như ông Nguyễn Văn Bảy (thị trấn An Lão) vườn cây ăn quả rộng khoảng 3 ha của ông gồm các giống cây như bưởi da xanh, ổi, mãng cầu, bơ buk, sa pô chê… đã cho mức lãi lên đến 100 – 120 triệu đồng.

Ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa, cho hay: Nhìn chung đất đai ở huyện An Lão rất phù hợp để trồng nhiều loại cây ăn quả, phẩm chất của trái rất tốt. Vì thế ngày càng có thêm nhiều hộ dân, đặc biệt ở xã An Hòa chú trọng đầu tư phát triển cây ăn quả. Điểm thuận lợi là giờ đây cái gì cũng sẵn, cây giống có sẵn, kiến thức, kỹ thuật được nhiều cơ quan đơn vị hỗ trợ, việc tiêu thụ lại dễ dàng, hiệu quả kinh tế rất ổn định. Năm 2019, huyện hỗ trợ dân An Hòa trồng mới thêm 2 ha cam, 4 ha bưởi da xanh, đồng bào rất phấn khởi. 

Mục nhập này đã được đăng trong Tin Tuc. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *