Hợp tác xã và vấn đề xây dựng thương hiệu cho sản phẩm

Với điều kiện phát triển kinh tế hàng hóa bền vững hiện nay, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sạch, công nghệ sinh học với hình thức sản xuất sản phẩm sạch và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với thị trường vừa là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên, vừa làmục tiêu lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ sạch có truy suất nguồn gốc sản phẩm; đổi mới tổ chức các hình thức sản xuất, tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo sự ổn định để phát triển nhanh và bền vững. Hiện nay, trước những quy định ngày càng chặt chẽ về an toàn thực phẩm, trước nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với thực phẩm an toàn, các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng dần chuyển hướng sản xuất sản phẩm sạch và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó việc truy suất nguồn gốc để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng đang được chính quyền và các Doanh nghiệp cũng như các Hợp tác xã quan tâm. Bên cạnh việc đảm bảo cho người tiêu dùng tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm còn giúp các Hợp tác xã quảng bá hình ảnh và thương hiệu của mình.

Hiện nay, trên toàn tỉnh Ninh Bình có 420 hợp tác xã với nhiều sản phẩm mang đặc trưng vùng miền, song trong số đó số sản phẩm có thương hiệu chiếm tỷ lệ nhỏ.

Để cải thiện tình trạng trên, Trung tâm hỗ trợ HTX và DN – Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình đã triển khai tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về sản xuất hàng hóa và quy trình xây dựng nhãn hiệu, truy suất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp tại các HTX tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và bảo vệ môi trường, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững. Đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa với sản phẩm có lợi thế, gắn kết thị trường tiêu thụ và hiệu quả kinh tế bền vững dựa trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; tăng cường các hoạt động xây dựng nhãn hiệu, truy suất nguồn gốc sản phẩm vào sản xuất hàng hóa, tập trung vào các lĩnh vực và sản phẩm  hiệu quả cao; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, tiên tiến, bền vững.

Trong chương trình, ông Trịnh Anh Tuấn – GĐ Trung tâm thuận lợi hóa thương mại và dịch vụ điện tử (Liên minh HTX Việt Nam) đã cung cấp những thông tin đầy đủ xung quanh vấn đề nhãn hiệu, thương hiệu, cách xây dựng và phát triển thương hiệu, truy suất nguồn gốc sản phẩm tới các hợp tác xã. Cùng với đó ông cũng nhấn mạnh về sự cần thiết của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cung cấp các khái niệm về đối tượng sở hữu trí tuệ và hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Cũng tại đây, Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình đã thông tin tới các HTX những nghị định, văn bản của Trung ương, của tỉnh về một số chính sách hỗ trợ HTX. Đây là cơ sở quan trọng để các HTX phấn đấu, tạo hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh để có đủ tiêu chuẩn hưởng thụ các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh.

Qua hội thảo, Trung tâm hỗ trợ HTX và Doanh nghiệp – Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình mong muốn các HTX tập trung phát triển sản phẩm từ những lợi thế về tài nguyên, văn hóa, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Cùng đó, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn.

Mục nhập này đã được đăng trong Tin Tuc. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *